Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów

dr hab. Bartosz Jóźwik

Godziny przyjęć w semestrze letnim 2019/2020:

 

wtorek
12.30-14.00

 

Rada Naukowa dyscypliny ekonomia i finanse

dr hab. Bartosz Jóźwik - przewodniczący

ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL - dziekan WNS

prof. dr hab. Marian Żukowski

dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL

dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL

dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL

dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL

dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

dr Jacek Bednarz

dr Krzysztof Bednarz (urlop)

dr Piotr Bolibok (urlop)

dr Anna Dąbkowska

dr Dorota Jegorow

dr Jarosław Kuśpit

dr Joanna Nucińska

dr Maria Paździor

dr Judyta Przyłuska - Schmitt (urlop)

dr Piotr Rubaj

dr Anna Spoz

dr Katarzyna Ziętek - Kwaśniewska

dr Maria Zuba - Ciszewska

dr Andrzej Żuk

mgr Antonina Gavryshkiv

mgr Anna Krawczyk - Sawicka

mgr Anna Mizak

mgr Adrian Żytko

Patrycja Sawicka - przedstawiciel studentów ekonomii I st.

Kinga Jagiełło - przedstawiciel studentów ekonomii II st.

Terminy zebrań w roku akademickim 2019/2020:

 

10.10.2019

14.11.2019

12.12.2019

09.01.2020

 

12.03.2020

(odwołane zgodnie z zarządzeniem Rektora KUL z 11 marca 2020 r.)

 

16.04.2020

14.05.2020

18.06.2020

24.09.2020

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2020, godz. 15:42 - Joanna Nucińska