Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów

dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL

Godziny przyjęć:

 

czwartek

11.00-12.30

C-343

 

Rada Naukowa dyscypliny ekonomia i finanse

dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL- przewodniczący

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL - dziekan WNS

prof. dr hab. Marian Żukowski

dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL

dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL

dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL

dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL

dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

dr Jacek Bednarz

dr Krzysztof Bednarz

dr Piotr Bolibok

dr Anna Dąbkowska

dr Dorota Jegorow

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

dr Grzegorz Krawczyk

dr Jarosław Kuśpit

dr Joanna Nucińska (urlop)

dr Maria Paździor (urlop)

dr Judyta Przyłuska-Schmitt

dr Piotr Rubaj

dr Mariusz Sokołek

dr Anna Spoz

dr Dorota Tokarska

dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska

dr Maria Zuba-Ciszewska

dr Andrzej Żuk

mgr Antonina Gavryshkiv

mgr Marlena Gołębiowska

mgr Anna Krawczyk-Sawicka

mgr Anna Mizak

Karol Sobków - przedstawiciel studentów ekonomii I st.

vacat - przedstawiciel studentów ekonomii II st.

Terminy zebrań w roku akademickim 2022/2023:

 

27.10.2022

01.12.2022

26.01.2023

23.02.2023

23.03.2023

27.04.2023

25.05.2023

22.06.2023

 

godz. 12.30

 

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2023, godz. 10:38 - Maria Zuba-Ciszewska