Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów

dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL

Godziny przyjęć w semestrze zimowym 2020/2021:

 

czwartek
11.00-12.30

 

Rada Naukowa dyscypliny ekonomia i finanse

dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL - przewodniczący

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL - dziekan WNS

prof. dr hab. Marian Żukowski

dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL

dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL

dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL

dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL

dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

dr Jacek Bednarz

dr Krzysztof Bednarz

dr Piotr Bolibok (urlop)

dr Anna Dąbkowska (urlop)

dr Dorota Jegorow (urlop)

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

dr Grzegorz Krawczyk

dr Jarosław Kuśpit

dr Joanna Nucińska

dr Maria Paździor

dr Judyta Przyłuska - Schmitt

dr Piotr Rubaj

dr Anna Spoz

dr Dorota Tokarska

dr Katarzyna Ziętek - Kwaśniewska

dr Maria Zuba - Ciszewska

dr Andrzej Żuk

mgr Marlena Gołębiowska

mgr Anna Krawczyk - Sawicka

mgr Anna Mizak

Grzegorz Kaczówka - przedstawiciel studentów ekonomii I st.

Karolina Grygiel - przedstawiciel studentów ekonomii II st.

Terminy zebrań w roku akademickim 2020/2021:

 

26.11.2020
10.12.2020

21.01.2021

18.02.2021

18.03.2021

22.04.2021

20.05.2021

17.06.2021

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2020, godz. 11:13 - Joanna Nucińska