Prawa człowieka realizowane w sferze gospodarki
opartej na wiedzy

dr hab. Kinga Machowicz
Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw
dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
mgr Anna Mizak
Zarządzanie kapitałem intelektualnym.
Rola controllingu personalnego w jednostkach finansowanych przez sektor publiczny

dr Maria Paździor
Problemy finansowania, rachunkowości i podatków w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
Nowoczesne formy
finansowania działalności przedsiębiorstw MŚP

dr Anna Spoz
Problematyka pomiaru efektywności finansowania edukacji w wybranych krajach OECD
dr Joanna Nucińska
Kapitał w przedsiębiorstwie
dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Modele biznesu polskich przedsiębiorstw
dr Anna Spoz
Analiza czynników efektywności sektora banków komercyjnych: teoria i praktyka
prof. dr hab. Marian Żukowski
Społeczna nieodpowiedzialność a wartość przedsiębiorstwa
dr Grzegorz Zasuwa
Przedsiębiorczość zależna jako celowy model biznesowy oparty na bezzwrotnych transferach finansowych
dr Dorota Jegorow
Wpływ regulacji na działalność sektora bankowego w Niemczech
mgr Anna Dąbkowska
Dobrowolne ubezpieczenia na życie w Polsce i w Niemczech
dr Judyta Przyłuska-Schmitt
Rola spółdzielni w Lokalnym Systemie Żywności
dr Maria Zuba-Ciszewska
Spekulacja na rynkach finansowych z wykorzystaniem analizy portfelowej
dr Krzysztof Bednarz
Ryzyko w zamówieniach publicznych: identyfikacja, modelowanie, ocena
dr Mirosław Urbanek
Współczesne, alternatywne
formy pieniądza

dr Judyta Przyłuska-Schmitt
Zastosowanie algebry macierzy w naukach ekonomicznych
dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
Finanse publiczne
a rozwój gospodarki

dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
dr Maria Paździor
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Polityka fiskalna w Polsce, strefie euro i obszarze dolara amerykańskiego
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Polityka gospodarcza XXI wieku
dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
Rola oszczędności i zadłużenia sektora prywatnego w procesach wzrostu gospodarczego
dr Piotr Bolibok
Integracja i transformacja państw Europy Środkowej i Wschodniej
dr hab. Bartosz Jóźwik
Kraje ASEAN jako potencjalne rynki strategiczne
dla polskiego eksportu

dr Piotr Rubaj
Dywersyfikacja kierunków polskiego eksportu jako warunek konieczny rozwoju handlu zagranicznego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju
dr Piotr Rubaj
Wpływ embarga handlowego na polski eksport
na rynek rosyjski

dr Jarosław Kuśpit

 

Zobacz też:

wyszukiwarka publikacji eKUL PBN

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2019, godz. 20:57 - Joanna Nucińska