Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

INSTYTUT PRAWA KANONICZNEGO

Collegium Iuridicum
ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin

www.kul.pl/ipk

 

Mapa dojazdu

Sekretariat Instytutu Prawa Kanonicznego
mgr inż. Magdalena Sawa

zastępstwo: mgr Adam Jankowski, mgr Gabriela Jędrys-Mazur
Collegium Iuridicum, pokój CI-102B3
tel. (+48 81) 445-30-32; (+48 81) 445-37-30

numer tymczasowy: (+48 81) 445-37-29; 445-37-28

e-mail: ipk [at] kul.pl

w sprawach studenckich prosimy kontaktować się z Sekretariatem WPPKiA

 

 

Korzystając z poniższego formularza można wysłać wiadomość. Bardzo prosimy o podanie zwrotnego adresu e-mail (na który chcecie Państwo otrzymać odpowiedź) oraz sprecyzowanie w temacie sprawy w jakiej Państwo piszecie.


Sekretariat Instytutu Prawa Kanonicznego / Institute of Canon Law

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel. (+48 81) 445-41-01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. (+48 81) 445-32-30, adres e-mail: iod@kul.pl.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2021, godz. 11:38 - Magdalena Sawa