Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego

 

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

 

 

Sekretariat

 

mgr Gabriela Jędrys-Mazur

 

CI 102-B3; 

tel. 81 445 30 32; 81 445 37 28

e-mail: ipk[at]kul.pl)

  

Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów

i Instytutów Życia Konsekrowanego  

(CI 102-A3, CI 102-B2)

 

Kierownik - ks. prof. zw. dr hab. Krzysztof Burczak

 

dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek, adiunkt

ks. bp dr hab. Artur Miziński, adiunkt (urlop)

ks. dr hab. Ambroży Skorupa

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL

dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

ks. dr Adam Jaszcz, asystent, sekretarz

ks. dr Adam Kaczor, asystent

 

Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego

oraz Katolickich Kościołów Wschodnich

(CI 102-B1, CI 400-A1)

 

Kierownik - dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

 

ks. dr hab. dr h. c. Leszek Adamowicz, prof. KUL
ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, adiunkt (urlop)

ks. dr Grzegorz Bzdyrak, adiunkt, sekretarz, opiekun praktyk: prawo kanoniczne

 

  

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

(CI 102-A1, CI 102-A2)

 

Kierownik - ks. prof. zw. dr hab. Mirosław Sitarz

 

o. prof. zw. dr hab. Wiesław Bar

ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL

dr hab. Anna Słowikowska, adiunkt

ks. dr Paweł Lewandowski, asystent

dr Agnieszka Romanko, adiunkt, sekretarz

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2022, godz. 20:52 - Krzysztof Mikołajczuk