Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego: ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL (CI-102B3)

Sekretariat: mgr inż. Magdalena Sawa

  - pracownik oddelegowany do Działu Ewaluacji Działalności Naukowej KUL

od 1.11.2021 r. do 30.01.2022 r.

(CI-102B3;  tel. 81 445-30-32; 81 445-37-30; e-mail: ipk[at]kul.pl)
  

 

Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego  (CI-102A3, 102B2)

 

Kierownik - ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak

ks. dr hab. Ambroży Skorupa

dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL

ks. bp dr hab. Artur Miziński, adiunkt (urlop)

dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek, adiunkt

ks. dr Adam Kaczor, asystent

ks. dr Adam Jaszcz, asystent, sekretarz

  

Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich (CI-102B1, 400A1)

 

Kierownik - dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

ks. dr hab. dr h. c. Leszek Adamowicz, prof. KUL
ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, adiunkt

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

ks. dr Grzegorz Bzdyrak, adiunkt, sekretarz, opiekun praktyk: prawo kanoniczne

 

  

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego (CI-102A1, 102A2)

 

Kierownik - ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz

o. prof. dr hab. Wiesław Bar

ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
dr Agnieszka Romanko, adiunkt, sekretarz
dr hab. Anna Słowikowska, adiunkt

ks. dr Paweł Lewandowski, asystent

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2021, godz. 13:01 - Agnieszka Dębska