Zarządzeniem nr ROP-0101-89/19 Rektora KUL z dnia 2 września 2019 r. z dniem 1 października 2019 r. przekształca się Katedrę Kościelnego Prawa Procesowego oraz Katedrę Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich funkcjonujące w ramach Instytutu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji poprzez połączenie w Katedrę Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2023, godz. 13:22 - Krzysztof Mikołajczuk