Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego: 

Ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz

Godziny przyjęć: czwartki 10.00-11.00

 

Przyjęcia w pokoju CI-102B3

 

  

Sekretarz Instytutu Prawa Kanonicznego:

mgr inż. Magdalena Sawa (CI-102B3;  tel. 81 445-30-32;
81 445-37-30)

e-mail: ipk[at]kul.pl)

 

RADA INSTYTUTU

ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz (Dyrektor Instytutu)

o. prof. dr hab. Wiesław Bar

ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

ks. dr Grzegorz Bzdyrak

dr Lidia Fiejdasz-Buczek

dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

ks. dr Adam Jaszcz

ks. dr Adam Kaczor

ks. dr hab. Paweł Kaleta

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

bp dr hab. Artur Miziński

dr Agnieszka Romanko

ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

dr Anna Słowikowska

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski

dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

ks. dr Wojciech Witkowski

ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski 

Skład Rady Instytutu do dnia 30 września 2019 r.

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL (Dziekan Wydziału)

ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL (Dyrektor Instytutu)

ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz

o. prof. dr hab. Wiesław Bar

ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

ks. dr Grzegorz Bzdyrak

dr Lidia Fiejdasz-Buczek

dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

ks. dr Adam Jaszcz

ks. dr Adam Kaczor

ks. dr hab. Paweł Kaleta

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk

bp dr hab. Artur Miziński

dr Agnieszka Romanko

ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

dr Anna Słowikowska

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski

dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

ks. dr Wojciech Witkowski

ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski 
mgr lic. Małgorzata Oroń (przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich)
Paweł Robak (przedstawiciel studentów)

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 10:27 - Magdalena Sawa