DR HAB. ELŻBIETA SZCZOT, PROF. KUL

1965-2024

PRAWNIK, KANONISTA

 

W latach 1985-1990 odbyła studia prawnicze na Wydziale Prawa KUL. W 1990 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra nauk prawnych. W latach 1990-1993 odbyła studia z zakresu prawa kanonicznego i uzyskała tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego i stopień naukowy licencjata prawa kanonicznego. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II została zatrudniona w 1993 roku jako asystent przy Katedrze Prawa Sakramentów Świętych. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego uzyskała w 1998 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego uzyskała w 2011 roku. W latach 2011-2017 była kierownikiem Katedry Nauk o Polityce w Instytucie Europeistyki. W latach 1998-2008 prowadziła wykłady w Wyższej Szkole Służby Społecznej ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach. W latach 2012-2016 współpracowała z Akademią Prawa Kanonicznego w Brnie w Republice Czeskiej.

Kierunki prowadzonych badań naukowych dotyczyły realizacji zadań polityki społecznej, integracji europejskiej, ekumenizmu, prawnej ochrony rodziny, praw podmiotowych wiernych w Kościele, prawa sakramentalnego, skutków kanonicznych obejmujących katolików pozostających w związkach niesakramentalnych.

Jest autorem kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktorem i współredaktorem wielu książek z zakresu prawa kanonicznego i europeistyki. Organizowała i współorganizowała kilka konferencji naukowych międzynarodowych. Była organizatorem cyklu konferencji polsko-ukraińskich oraz wyjazdów naukowych Koła Naukowego Kanonistów KUL, którego w latach 2005-2008 była kuratorem.

Była członkiem wielu stowarzyszeń naukowych: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Towarzystwa Naukowego KUL; wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, prezesem Zarządu Oddziału Lubelskiego, członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Inicjatyw Naukowych, przewodniczącą Rady Fundatorów Fundacji „Pro Bono Futuro”, Wołyńskiego Klubu Automobilowego. Do śmierci, pracowała w Katedrze Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego Instytutu Prawa Kanonicznego. Od 1 stycznia 2024 roku była członkiem Rady Doskonałości Naukowej.

Kochająca Żona i Matka, głęboko wierząca, oddana Kościołowi i nauce, wrażliwa na sytuacje studentów, kompetentna, rzetelna w wykonywaniu obowiązków. Zmarła po długiej chorobie w szpitalu w Warszawie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 14 marca 2024 roku (czwartek). Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele akademickim KUL o godz. 9.00. Po Mszy św. trumna z ciałem Zmarłej zostanie przewieziona do parafii Ropczyce-Witkowice, gdzie o godz. 14.30 będzie odprawiona Msza św. pogrzebowa, po której nastąpi złożenie trumny do rodzinnego grobu.

R. I. P.

 

Klepsydra

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2024, godz. 11:22 - Agnieszka Dębska