Zarządzeniem nr ROP-0101-88/19 Rektora KUL z dnia 2 września 2019 r. z dniem 1 października 2019 r. przekształca się Katedrę Historii Prawa Kanonicznego, Katedrę Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego oraz Katedrę Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych funkcjonujące w ramach Instytutu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji poprzez połączenie w Katedrę Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2021, godz. 17:39 - Krzysztof Burczak