5 marca 2013 r. odbyła się promocja 8 tomu Opera Omnia Josepha Ratzingera pt. Kościół znak wśród narodów. Na tę okazję Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, abp. Gerhard Ludwig Müller, wystosował specjalny list do Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego.

 

List Prefekta Kongregacji Nauki Wiary