Domagamy się m.in.:

  1. wdrożenia programu Rozwoju Województwa Lubelskiego,
  2. odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  3. wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,
  4. systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego (bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym roku o kilkadziesiąt procent, a zakładom energochłonnym grozi likwidacja),
  5. podwyżek w sferze finansów publicznych,
  6. niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.

 

Region Środkowo-Wschodni

NSZZ „Solidarność”

Zbiórka: Plac Łokietka, godz. 14:30,

przemarsz pod Lubelski Urząd Wojewódzki

Autor: Dorota Marzec
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2019, godz. 08:56 - Dorota Marzec