Aktualności

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KUL

z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamia,

że 16 maja br. odszedł do Domu Ojca

dr Tomasz Ożóg,

wieloletni wykładowca KUL,

Przewodniczący Uczelnianej Komisji NSZZ Solidarność,

Człowiek niezwykle zaangażowany w pomoc najsłabszym.

Jego życzliwości, uśmiechu i wsparcia będzie nam brakować.

Żegnamy Cię, ale tylko na chwilę…

 

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce 23.05.2023  (wtorek) o godz. 10.00; Lublin, ul. Lipowa (kaplica cmentarna)

Requiescat in pace

Treść porozumienia płacowego zawartego 31 marca 2023 pomiędzy KUL a OZ NSZZ "Solidarność" KUL w sprawie podziału środków na zwiększenie wynagrodzenia pracowników Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

 

Porozumienie_1

 

Porozumienie_2

 

 

Z radością informujemy, że Region Środkowo-Wschodni NSZZ "Solidarność" odznaczył medalem Bene Meritus  członków naszej "Solidarności":

   Łucję Badeńską

   Tomasza Górkę

   Dorotę Marzec

   Irenę Mateńko

   Dorotę Mazurek

   Edwarda Misztala

   Krystynę Wawryszuk

   Marcina Zawadzkiego

GRATULUJEMY!

Msza św. w czwartkowy poranek 28 kwietnia 2022 roku, pod przewodnictwem Prorektora ks. prof. dra hab. Mirosława Sitarza, z okolicznościową homilią ks. dr Marka Jeziorańskiego, w Kościele Akademickim KUL rozpoczęła niezwykłą uroczystość wręczenia odznaczeń papieskich. Celebracji Mszy św. towarzyszył poczet sztandarowy OZ NSZZ „Solidarność”. Dr Janina Gawrysiak i dr hab. Alina Rynio zostały odznaczone Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice, zaś mgr Łucja Badeńska oraz mgr Irena Mateńko otrzymały medale Benemerenti.

29.11.2017

Deklaracja

Jeśli chcesz należeć do OZ NSZZ "Solidarność" - wypełnij poniższą deklarację i przynieś do biura (C-233) lub prześlij na adres: solidar@kul.pl

 

DEKLARACJA_czlonkowska

 

    W związku z otrzymaną przez KUL interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dającą możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich do wszystkich składników wynagrodzenia za pracę nauczycieli akademickich , z wyjątkiem wynagrodzenia za okres urlopu dla poratowania zdrowia, od sierpnia 2020r. uwzględniono skutki powyższej interpretacji w wypłacie wynagrodzeń.

 

    W związku z tym oprócz deklaracji podatkowych PIT-11 za rok 2020 dla nauczycieli akademickich KUL zostały przygotowane również symulacje kosztów z tytułu praw autorskich za rok 2020.

 

     Korzystając z danych zawartych w powyższych symulacjach nauczyciele akademiccy KUL mogli rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2020 w korzystniejszy sposób, uzyskując zwrot podatku nadpłaconego w miesiącach od stycznia do lipca 2020 roku.

 

      Jeśli ktoś nie skorzystał z tej możliwości i rozliczył się za 2020 rok według danych z deklaracji PIT-11 może złożyć korektę rocznego rozliczenia podatkowego przy zastosowaniu wartości przychodu, kosztów uzyskania przychodu i dochodu zawartych w symulacji. Korektę można składać do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. W przypadku tradycyjnego zeznania na PIT-37 okres przedawnienia trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

W załaczeniu:

 

Interpretacja_indywidualna Krajowej Izby Skarbowej dla KUL

 

Dziennik_Ustaw - interpretacja ogólna Ministra Finansów

 

Informujemy, że OZ NSZZ "Solidarność" KUL wystosowała do władz Uczelni pismo w sprawie obniżonych wynagrodzeń dla pracowników naukowych w okresie urlopu.

 

Przekazujemy do Państwa wiadomości:

 

1. Pismo OZ NSZZ "Solidarność" 

 

 

2. Odpowiedź dr. Piotra Boliboka, Pełnomocnika d/s finansów 

 

 

Poniższe pismo zostało przekazane władzom Uczelni

 

W związku z wprowadzeniem ograniczeń epidemiologicznych na terenie Polski dla działalności dydaktycznej w uczelniach wyższych, nauczyciele akademiccy realizują swoje obowiązki korzystając z dostępnych środków zdalnego nauczania. Dotyczy to również KUL-u, którego Władze i podległe im służby intensywnie przekierowują realizację tych procesów głównie na formy elektroniczne, zastępując klasyczne dotąd formy zajęć bazujące na bezpośrednim kontakcie studentów i ich nauczycieli (istota universitas).[1]

 

Szanowni Państw

Wszyscy członkowie OZ NSZZ Solidarność KUL otrzymali projekt regulaminu wynagradzania. który został opracowany przez zespół powołany zarządzeniem Rektora z dnia 17.12.2019r. Wszystkich członków Solidarności, prosimy o PISEMNE zgłaszanie uwag, komentarzy, propozycji zmian do dnia 4-go marca 2020.
W załącznikach jest pismo "Solidarności" i odpowiedź między innymi dotyczącą kalkulacji wynagrodzeń wg nowego regulaminu.

 

Członkowie „Solidarności” mogą otrzymać legitymacje,  na których są kody identyfikacyjne pozwalające na uwiarygodnienie przynależności do Związku. Legitymacje będą uprawniały do otrzymania różnych zniżek, np. na benzynę na wybranych stacjach lub przy ubezpieczaniu samochodu albo mieszkania. Legitymacje będą też uprawniały do bezpłatnych porad prawnych, a także do rabatów w wybranych placówkach usługowych i handlowych.

  

Aby otrzymać legitymację należy wypełnić wniosek i złożyć w biurze „Solidarności”

p. C-233, tel. 81 445 32 33.  Druki można pobrać także bezpośrednio w biurze.

 

wniosek_o_legitymację

14 września 2018 r. przypada 71. rocznica urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nasza Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 10 i 11 września pełniła 24 godzinną służbę przy grobie ks. Jerzego dziękując za dar Jego życia i prosząc o potrzebne łaski dla naszej Organizacji, Uczelni i Ojczyzny.  

 Zapraszamy wszystkich pracowników do udziału w Akcji Przekazujemy Przedmioty Potrzebującym

 

Jeśli masz w domu rzeczy, przedmioty w dobrym stanie i chciałbyś je oddać - przynieś je do biura 'Solidarności", a my  przekażemy  potrzebującym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższe stanowisko jest odpowiedzią na pisma OZ NSZZ Solidarność" KUL  do Władz Uczelni  w sprawie uregulowania kosztów uzyskania przychodu pracowników wykonujących prace twórcze.

 

ws_50_kosztow_stanowisko_KUL_z_10_V_2018-1

Na wniosek zarządu OZ NSZZ "Solidarność" KUL publikujemy listę z pytaniami oraz postulatami, które trafiły do „Solidarność” w związku ze spotkaniem Władz KUL z pracownikami 26 stycznia 2018 roku. Pytania przesłano z sekretariatu "S" drogą E-Mail JM Księdzu Rektorowi 25 stycznia br.

 

 

 

Żegnamy Ciebie Ekscelencjo, Profesorze i Duszpasterzu „Solidarności” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

Szukając odpowiedzi na pytanie o przyczyny wzrostu gospodarczego najczęściej podaje się kategorie ekonomiczne takie jak choćby polityka monetarna, stopy procentowe, wysokość podatków, polityka eksportowa i importowa etc. Czy te narzędzia są jednak wystarczające? 

          Zwycięstwo niezależnej myśli w postaci narodzin masowego ruchu społecznego i powstania Związku dało nam wszystkim, przeżywającym ten czas w pamiętnym roku 1980, nadzieję, a także impuls do działania w sferze społecznej, niedostępnej w czasach „władzy ludowej”. 

 

 

W dniach 12-19 IV 2015 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II gościł relikwie swojego byłego studenta bł. ks. J. Popiełuszki. Peregrynacja odbywała się z inicjatywy Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem abpa Stanisława Budzika, Wielkiego Kanclerza KUL.

 

Jedynie zorganizowani w związek zawodowy coś znaczymy - mówi bokser Damian Jonak, mistrz świata federacji WBC i IBC, członek NSZZ „Solidarność”, w rozmowie z Michałem Miłoszem. Jonak wytatuowane na plecach logo Związku prezentuje podczas walk.


 W sierpniu br. Stolica Apostolska ustanowiła bł. ks. Jerzego patronem NSZZ „Solidarność”. Obecnie rozpoczął się jego proces kanonizacyjny na szczeblu podparyskiej diecezji Creteil, na terenie której wydarzył się cud za wstawiennictwem bł. ks. Popiełuszki – uzdrowienie chorego na raka krwi 56-letniego Francois Audelana.

 

 

KAI  11.11.2013

- Demokracja bez wartości przeradza się w zakamuflowany totalitaryzm, broń nas Panie przed nowym totalitaryzmem - mówił w poniedziałek w homilii biskup ordynariusz Kazimierz Ryczan podczas mszy św. za Ojczyznę w bazylice katedralnej w Kielcach.

02.12.2011

Spór Zbiorowy

Co to jest spór zbiorowy?

Spór zbiorowy to spór pracowników z pracodawcą lub pracodawcami, dotyczący warunków prac, płacy lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszenia się w związkach zawodowych.

 

 

"Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczać, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą."


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona