Skład Komisji Uczelnianej, Komisji Rewizyjnej oraz wybrani Delegaci RSN i ZRŚ

 

 

 

 

Komisja Uczelniana - kadencja 2023-2028

prof. dr hab. Alina Rynio – przewodnicząca

dr Andrzej Januszewski - zastępca przewodniczącej

mgr  Dorota Mazurek- zastępca przewodniczącej

mgr Barbara Czyż

dr Tomasz Górka

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

dr Waldemar Kazimierczak

mgr Dorota Marzec

dr hab. Paweł Marzec

mgr Emil Zięba

Komisja Rewizyjna

mgr Łucja Badeńska  – przewodnicząca

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

mgr Jolanta Majewska

mgr Marcin Zawadzki

 

Delegaci na WZD Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność"

dr hab. Paweł Marzec

mgr Dorota Mazurek

 

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"

dr Rafał Bartczuk

dr Tomasz Górka

dr Waldemar Kazimierczak

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

dr hab. Paweł  Marzec

ks. dr hab. Andrzej Pietrzak , prof. KUL

prof.  dr hab. Alina Rynio

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona