Publikacje

 
 
- J. Gawrysiakowa, M. Józwik, NSZZ "Solidarność" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1980 - 2010, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 
- Obrońca Prawdy,  Materiały z konferencji: O prawdzie w życiu publicznym. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w 30. rocznicę zbrodni, zorganizowanej przez Fundację Niepodległości i Instytut Europeistyki KUL 21 listopada 2014 r. oraz Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko obrońca prawdy o człowieku zorganizowanej przez OZ NSZZ "Solidarność" KUL 14 kwietnia 2015 r., Fundacja Niepodległości, Lublin 2015.
 
- J. Kłosiński, Drogi do Solidarności. Karty z historii NSZZ "Solidarność" 1989 - 2014, Warszawa 2014.
 
- S. Cenckiewicz, A Chmielecki, J. Kowalski, A. K. Piekarska, Lech Kaczyński. Biografia Polityczna 1949 - 2005, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 20013.
 
- J. Sobieszczański (red.), Na trzydziestolecie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność", Wydawca: Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność", Warszawa 2012.
 
- Z. Zaporowski, M. Szumiło, NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1980-1981, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłowowskiej, Lublin 2011.
 
- M. Nowak, A. Trębska-Kerntopf, I. Wawrzyczek (red.), XXX lat NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydawca: Drukarnia SAMPOL, Lublin 2010.
 
- D. Dudek, Historia pewnego procesu, w: F. Rymarz (red.), Rocznik Towarzystwa Naukowego w Lublinie, Zeszyt Historyczno-Wspomnieniowy, Lublin 2009.
 
- Z. Łupina, Solidarność Nauczycielska Regionu Środkowowschodniego 1980-1989,  Wydawca: Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", Lublin 2009.
 
- L. Sosnowski, Ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947-1984, Walka, Męczeństwo, Pamięć, Wydawca: Biały Kruk Sp. z o. o., Kraków 2009.
 
- A. Rynio, J. Gawrysiakowa, M. Butkiewicz (red.), Bogu i Ojczyźnie, Katolicki Uniwersytet w wypowiedziach Prymasów Polski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 
- J. Kopacz, B. Kopacz, Biskup Solidarności Edward M. Frankowski, Wydawca: Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ "Solidarność", Stalowa Wola 2007.
 
- A. Rynio red., Zawsze miał nadzieję – ks. Mieczysław Brzozowski. Świadectwa i wspomnienia, Wydawca:  Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, Wydanie II rozszerzone, Lublin 2006.
 
- M. Korkuć, J. Szarek, Zakopiańska "Solidarność" 1980 - 1989, Księgarnia Akademicka, Zakopane 2006.
 
- A. Rynio red., Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II, Wydawnictwo: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2005.

 

- J. Dziura, Słowa przemijają, czyny pozostają, Oficyna Wydawnicza "El-Press", Lublin 2005.

 

- E. Kuberny (red.), Solidarność z Kościołem, Stalowa Wola 1980-1991, Wydawca: Drukarnia Diecezjalna Sandomierz, Sandomierz 2003.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona