ZASIŁKI STATUTOWE

 

 

- z tytułu urodzenia się i adapcji dziecka                 700,-zł

 

- z tytułu zgonu członka Związku                             700,-zł

 

- z tytułu zgonu członka rodziny:

  *dziecka, współmałżonka, rodziców,

   innej osoby na wyłącznym utrzymaniu

    osoby występującej o zasiłek                              500,-zł                        

 

  *teściów                                                                 300,-zł

Autor: Dorota Marzec
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2020, godz. 09:47 - Dorota Marzec