ZASIŁKI STATUTOWE

 

 

- z tytułu urodzenia się dziecka                      700,-zł

 

- z tytułu zgonu członka Związku                   500,-zł

 

- z tytułu zgonu członka rodziny:

  *dziecka, współmałżonka, rodziców,

   innej osoby na wyłącznym utrzymaniu

    osoby występującej o zasiłek                      500,-zł                        

 

  *teściów                                                           300,-zł

Autor: Dorota Marzec
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2013, godz. 11:54 - Dorota Marzec