Stanowisko OZ NSZZ „Solidarność” KUL wobec wprowadzonej procedury „Karty realizacji przedmiotu w formie zdalnej”.

Poniższe pismo zostało przekazane władzom Uczelni

 

W związku z wprowadzeniem ograniczeń epidemiologicznych na terenie Polski dla działalności dydaktycznej w uczelniach wyższych, nauczyciele akademiccy realizują swoje obowiązki korzystając z dostępnych środków zdalnego nauczania. Dotyczy to również KUL-u, którego Władze i podległe im służby intensywnie przekierowują realizację tych procesów głównie na formy elektroniczne, zastępując klasyczne dotąd formy zajęć bazujące na bezpośrednim kontakcie studentów i ich nauczycieli (istota universitas).[1]

 

2020-03-25 Czytaj dalej...

Regulamin wynagradzania

Szanowni Państw

Wszyscy członkowie OZ NSZZ Solidarność KUL otrzymali projekt regulaminu wynagradzania. który został opracowany przez zespół powołany zarządzeniem Rektora z dnia 17.12.2019r. Wszystkich członków Solidarności, prosimy o PISEMNE zgłaszanie uwag, komentarzy, propozycji zmian do dnia 4-go marca 2020.
W załącznikach jest pismo "Solidarności" i odpowiedź między innymi dotyczącą kalkulacji wynagrodzeń wg nowego regulaminu.

Z wyrazami szacunku
Dorota Marzec

2020-02-28 Czytaj dalej...

Wybory SIP - 21-26 listopad 2019 r.

Lista kandydatów na społecznych inspektorów pracy

 

Kompleks budynków przy Al. Racławickich 14 i wszystkie agendy KUL w Śródmieściu: 

 1. Blicharz Roman - Kancelaria Ogólna
 2. Grela Tokarczyk Magdalena - WNH - sekretarz
 3. Karluk Ewelina -  Dział Administracji Obiektami
 4. Kiszka Agnieszka – Dział Zamówień Publicznych
 5. Misztal Edward - Kancelaria Ogólna

 

Kompleks budynków na Poczekajce

 1. Lis Magdalena - ICBN

 

Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli 

 1. Kuchno Janusz – Sekretariat Wydziału
 2. Gąsienica Kotelnicki Krzysztof - Sekretariat Wydziału
 3. Mastalerczyk Jacek – Dom Studencki

 

Członkowie Komisji skrutacyjnej:

 1. Łucja Badeńska
 2. Anna Langner
 3. Dorota Marzec
 4. Małgorzata Wolak
 5. Emil Zięba

 

2019-11-14 Czytaj dalej...

Zmarł Norbetr Wojciechowski

uroczystości pogrzebowe w dniu 18 listopada 2019 r.:

10.00 - Msza św. w kościele akademickim KUL

13.00 - ul. Droga Męczenników Majdanka

 

W dniu 11 listopada zmarł Norbert Wojciechowski, działacz opozycji demokratycznej w PRL i współtwórca lubelskiej „Solidarności”. Miał 80 lat.

Norbert Jan Wojciechowski, ur. 4 II 1939 w Smętowie Granicznym k. Starogardu Gdańskiego. 1959-1964 student filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

1965-1989 pracownik KUL, m.in. rzecznik prasowy, kierownik Zakładu Małej Poligrafii, dyr. Działu Wydawniczo-Poligraficznego. W III 1968 uczestnik wieców i manifestacji studenckich w Lublinie.

Od IX 1980 w „S”; sekretarz Komisji Uczelnianej, IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek Prezydium ZR.

 

2019-11-14 Czytaj dalej...

Pismo w sprawie skrócenia czasu pracy w upalne dni

OZ NSZZ "Solidarność" zwróciła się z prośbą o umożliwienie pracownikom skrócenia czasu pracy ze względu na trudne warunki spowodowane upałami.

 

Pismo w sprawie skrócenia czasu pracy

2019-07-08

Odszedł do Pana mgr Adam Chruszczewski

Mgr Adam Chruszczewski, pracownik naukowy Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce oraz wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Urodził się 19 września 1932 r. w Przyszowie, pow. Nisko; zmarł 16 czerwca 2019 r. w Lublinie.

2019-06-26 Czytaj dalej...

Manifestacja 4 kwietnia 2019r.

 Domagamy się m.in.:

 1. wdrożenia programu Rozwoju Województwa Lubelskiego,
 2. odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 3. wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,
 4. systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego (bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym roku o kilkadziesiąt procent, a zakładom energochłonnym grozi likwidacja),
 5. podwyżek w sferze finansów publicznych,
 6. niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.

 

Region Środkowo-Wschodni

NSZZ „Solidarność”

Zbiórka: Plac Łokietka, godz. 14:30,

przemarsz pod Lubelski Urząd Wojewódzki

2019-04-04

Informacja w sprawie kosztów uzyskania przychodów

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" informuje, że uprawnieni pracownicy zainteresowani pomocą przy wyliczeniu wynagrodzenia objętego prawami autorskimi, za okres od 01.2018 do 09.2018, mogą zwrócić się do Sekcji Rachuby Płac.


W załączeniu pismo "Solidarności" i odpowiedź p. mgr Magdaleny Niezgody-Szyndeli.

 

skan__Pismo "Solidarności"

 

skan__Odpowiedź

2019-04-04

Film: Miłość i Miłosierdzie

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" proponuje nabycie voucherów do kina Bajka na film Miłość i Miłosierdzie, który należy wykorzystać na dowolny seans do 17 kwietnia 2019r.

Cena:12 zł ( dla członków "Solidarności" 6 zł).
Odbiór voucherów w biurze "Solidarności" C-23

2019-04-04