Aktualności

40-sta rocznica stanu wojennego

LUBLIN – 13 grudnia 2021r.

Program:

15:30 – otwarcie wystawy IPN, pl.. Łokietka

16:00 – Ułożenie biało-czerwonego krzyża z zapalonych zniczy

16:30 – Koncert Pieśni Niepokornej, kościół Powizytkowski, ul. Narutowicza 6

18:00- Msza św. w intencji Ojczyzny i za wszystkie ofiary stanu wojennego, kościół

            Powizytkowski.

Po Mszy św. przemarsz pod Światło Pamięci Ofiar Komunizmu i pomnik patrona NSZZ „Solidarność” bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – złożenie kwiatów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH

2021-12-08

Gratyfikacja świateczna

Zarząd  OZ  NSZZ  „Solidarność” podjął uchwałę o świadczeniu świątecznym

dla członków „Solidarności” w wysokości 100 zł.

Po odbiór pieniędzy zapraszamy od 9 grudnia 2021r. do 11 lutego 2022r.

w biurze OZ NSZZ „Solidarność” pok. C-233

2021-12-08

Informacja o możliwości korekty rozliczenia podatkowego

    W związku z otrzymaną przez KUL interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dającą możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich do wszystkich składników wynagrodzenia za pracę nauczycieli akademickich , z wyjątkiem wynagrodzenia za okres urlopu dla poratowania zdrowia, od sierpnia 2020r. uwzględniono skutki powyższej interpretacji w wypłacie wynagrodzeń.

 

    W związku z tym oprócz deklaracji podatkowych PIT-11 za rok 2020 dla nauczycieli akademickich KUL zostały przygotowane również symulacje kosztów z tytułu praw autorskich za rok 2020.

 

     Korzystając z danych zawartych w powyższych symulacjach nauczyciele akademiccy KUL mogli rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2020 w korzystniejszy sposób, uzyskując zwrot podatku nadpłaconego w miesiącach od stycznia do lipca 2020 roku.

 

      Jeśli ktoś nie skorzystał z tej możliwości i rozliczył się za 2020 rok według danych z deklaracji PIT-11 może złożyć korektę rocznego rozliczenia podatkowego przy zastosowaniu wartości przychodu, kosztów uzyskania przychodu i dochodu zawartych w symulacji. Korektę można składać do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. W przypadku tradycyjnego zeznania na PIT-37 okres przedawnienia trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

W załaczeniu:

 

Interpretacja_indywidualna Krajowej Izby Skarbowej dla KUL

 

Dziennik_Ustaw - interpretacja ogólna Ministra Finansów

 

2021-05-21

Pismo w sprawie obnizonych wynagrodzeń dla pracowników naukowych

Informujemy, że OZ NSZZ "Solidarność" KUL wystosowała do władz Uczelni pismo w sprawie obniżonych wynagrodzeń dla pracowników naukowych w okresie urlopu.

 

Przekazujemy do Państwa wiadomości:

 

1. Pismo OZ NSZZ "Solidarność" 

 

 

2. Odpowiedź dr. Piotra Boliboka, Pełnomocnika d/s finansów 

 

 

2020-07-13

Deklaracja

Jeśli chcesz należeć do OZ NSZZ "Solidarność" - wypełnij poniższą deklarację i przynieś do biura (C-233) lub prześlij na adres: solidar@kul.pl

 

DEKLARACJA_czlonkowska

 

2017-11-29

Stanowisko OZ NSZZ „Solidarność” KUL wobec wprowadzonej procedury „Karty realizacji przedmiotu w formie zdalnej”.

Poniższe pismo zostało przekazane władzom Uczelni

 

W związku z wprowadzeniem ograniczeń epidemiologicznych na terenie Polski dla działalności dydaktycznej w uczelniach wyższych, nauczyciele akademiccy realizują swoje obowiązki korzystając z dostępnych środków zdalnego nauczania. Dotyczy to również KUL-u, którego Władze i podległe im służby intensywnie przekierowują realizację tych procesów głównie na formy elektroniczne, zastępując klasyczne dotąd formy zajęć bazujące na bezpośrednim kontakcie studentów i ich nauczycieli (istota universitas).[1]

 

2020-03-25 Czytaj dalej...

Regulamin wynagradzania

Szanowni Państw

Wszyscy członkowie OZ NSZZ Solidarność KUL otrzymali projekt regulaminu wynagradzania. który został opracowany przez zespół powołany zarządzeniem Rektora z dnia 17.12.2019r. Wszystkich członków Solidarności, prosimy o PISEMNE zgłaszanie uwag, komentarzy, propozycji zmian do dnia 4-go marca 2020.
W załącznikach jest pismo "Solidarności" i odpowiedź między innymi dotyczącą kalkulacji wynagrodzeń wg nowego regulaminu.

2020-02-28 Czytaj dalej...


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona