Aktualności

Odszedł do Pana Tomasz Ożóg

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KUL

z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamia,

że 16 maja br. odszedł do Domu Ojca

dr Tomasz Ożóg,

wieloletni wykładowca KUL,

Przewodniczący Uczelnianej Komisji NSZZ Solidarność,

Człowiek niezwykle zaangażowany w pomoc najsłabszym.

Jego życzliwości, uśmiechu i wsparcia będzie nam brakować.

Żegnamy Cię, ale tylko na chwilę…

 

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce 23.05.2023  (wtorek) o godz. 10.00; Lublin, ul. Lipowa (kaplica cmentarna)

Requiescat in pace

2023-05-19

Pozozumienie płacowe - 31 marzec 2023

Treść porozumienia płacowego zawartego 31 marca 2023 pomiędzy KUL a OZ NSZZ "Solidarność" KUL w sprawie podziału środków na zwiększenie wynagrodzenia pracowników Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

 

Porozumienie_1

 

Porozumienie_2

 

 

2023-04-28

Odznaczenie Medalem Bene Meritus

Z radością informujemy, że Region Środkowo-Wschodni NSZZ "Solidarność" odznaczył medalem Bene Meritus  członków naszej "Solidarności":

   Łucję Badeńską

   Tomasza Górkę

   Dorotę Marzec

   Irenę Mateńko

   Dorotę Mazurek

   Edwarda Misztala

   Krystynę Wawryszuk

   Marcina Zawadzkiego

GRATULUJEMY!

2022-10-28

Papieskie odznaczenia dla pracowników KUL, członków OZ NSZZ „Solidarność”

Msza św. w czwartkowy poranek 28 kwietnia 2022 roku, pod przewodnictwem Prorektora ks. prof. dra hab. Mirosława Sitarza, z okolicznościową homilią ks. dr Marka Jeziorańskiego, w Kościele Akademickim KUL rozpoczęła niezwykłą uroczystość wręczenia odznaczeń papieskich. Celebracji Mszy św. towarzyszył poczet sztandarowy OZ NSZZ „Solidarność”. Dr Janina Gawrysiak i dr hab. Alina Rynio zostały odznaczone Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice, zaś mgr Łucja Badeńska oraz mgr Irena Mateńko otrzymały medale Benemerenti.

2022-05-13 Czytaj dalej...

Deklaracja

Jeśli chcesz należeć do OZ NSZZ "Solidarność" - wypełnij poniższą deklarację i przynieś do biura (C-233) lub prześlij na adres: solidar@kul.pl

 

DEKLARACJA_czlonkowska

 

2017-11-29

Informacja o możliwości korekty rozliczenia podatkowego

    W związku z otrzymaną przez KUL interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dającą możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich do wszystkich składników wynagrodzenia za pracę nauczycieli akademickich , z wyjątkiem wynagrodzenia za okres urlopu dla poratowania zdrowia, od sierpnia 2020r. uwzględniono skutki powyższej interpretacji w wypłacie wynagrodzeń.

 

    W związku z tym oprócz deklaracji podatkowych PIT-11 za rok 2020 dla nauczycieli akademickich KUL zostały przygotowane również symulacje kosztów z tytułu praw autorskich za rok 2020.

 

     Korzystając z danych zawartych w powyższych symulacjach nauczyciele akademiccy KUL mogli rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2020 w korzystniejszy sposób, uzyskując zwrot podatku nadpłaconego w miesiącach od stycznia do lipca 2020 roku.

 

      Jeśli ktoś nie skorzystał z tej możliwości i rozliczył się za 2020 rok według danych z deklaracji PIT-11 może złożyć korektę rocznego rozliczenia podatkowego przy zastosowaniu wartości przychodu, kosztów uzyskania przychodu i dochodu zawartych w symulacji. Korektę można składać do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. W przypadku tradycyjnego zeznania na PIT-37 okres przedawnienia trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

W załaczeniu:

 

Interpretacja_indywidualna Krajowej Izby Skarbowej dla KUL

 

Dziennik_Ustaw - interpretacja ogólna Ministra Finansów

 

2021-05-21

Pismo w sprawie obnizonych wynagrodzeń dla pracowników naukowych

Informujemy, że OZ NSZZ "Solidarność" KUL wystosowała do władz Uczelni pismo w sprawie obniżonych wynagrodzeń dla pracowników naukowych w okresie urlopu.

 

Przekazujemy do Państwa wiadomości:

 

1. Pismo OZ NSZZ "Solidarność" 

 

 

2. Odpowiedź dr. Piotra Boliboka, Pełnomocnika d/s finansów 

 

 

2020-07-13


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona