Konferencja

23 listopada 2016 r.

 

NIEMCY I POLSKA WOBEC UKRAINY

W KONTEKŚCIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Piątek, 23 listopada 2016 r.

Lublin

Godz. 10.00-14.00

Collegium Norwidianum

CN-208

Al. Racławickie 14

Lublin

 

Organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

 

Celem konferencji jest dyskusja o różnych aspektach relacji polsko-niemieckich w 25 rocznicę podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. ze szczególnym uwzględnieniem stosunku do Ukrainy.

 

 

Program debaty: kul_debata_program.23.11.2016

Autor: Andrzej Podraza
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 09:26 - Andrzej Podraza