Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne są kontynuacją pierwszego czasopisma teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z roku 1949. Pierwotny tytuł tego czasopisma był zatytułowany: „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”. Od roku 1991/19992 czasopismo to zmieniło tytuł na „Roczniki Teologiczne” i posiadało różne zeszyty tematyczne. W roku 1998, dzięki staraniom prof. Jerzy Józef Kopeć CP, zaczął istnieć zeszyt 8 tego czasopisma, poświecony liturgii. Czasopismo zostało wydane w roku 2009 jako „Roczniki Liturgiczne”. Nazwa ta uległa ostatecznej korekcie w roku 2010. Czasopismo wydawane jest przez  Instytut Liturgiki i Homiletyki, dlatego jego ostateczna nazwa brzmi „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne”.    Czasopismo, zgodnie z nazwą, zawiera najnowsze opracowania z zakresu liturgii i homiletyki.

 

“Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” (Liturgical and Homiletic Annales) are a continuation of the first theological journal of the Catholic University of Lublin published since 1949. The original title of this journal was: „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”.  Since1991/1992 this journal has changed its title to „Roczniki Teologiczne” and its volumes were devoted to various topics. In 1998 the 8th volume of this journal, dedicated to the liturgy, was published as a result of efforts of Prof. Jerzy Józef Kopec CP. In 2009 the journal changed its name to „Roczniki Liturgiczne”. Finally, in 2010, the journal received its final title „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” as being edited by the Institute of Liturgy and Homiletics. The journal, in accordance with its title, contains the latest elaborations from the area of liturgy and homiletics.

 

DEKLARACJA WERSJI PIERWOTNEJ

 

Redakcja Roczników Liturgiczno-Homiletycznych informuje, że pierwotną (referencyjnejną) wersją czaospisma jest wersja papierowa.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2013, godz. 14:05 - Zbigniew Głowacki