Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego: Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL (CI-102B3)

sekretarz: mgr inż. Magdalena Sawa (CI-102B3;  tel. 81 445-30-32; e-mail: ipk[at]kul.pl)
  

Katedra Historii Prawa Kanonicznego (C-523)

Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

ks. bp dr hab. Artur Miziński, adiunkt (urlop)

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski

ks. dr Adam Jaszcz, asystent, sekretarz

  

Katedra Kościelnego Prawa Procesowego (C-539) 

Kierownik - dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

ks. dr Grzegorz Bzdyrak, adiunkt, sekretarz

ks. dr Wojciech Witkowski, asystent, opiekun praktyk: pr. kanon.

  

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego (C-742, C-743)

Kierownik - ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

dr Agnieszka Romanko, adiunkt
dr Anna Słowikowska, adiunkt

 

Katedra Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego (C-722) 

Kierownik - ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

ks. dr hab. Paweł Kaleta, adiunkt, sekretarz
ks. dr Adam Kaczor, asystent

  

Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych (C-748)

Kierownik - o. prof. dr hab. Wiesław Bar

dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

dr Lidia Fiejdasz-Buczek, adiunkt, sekretarz

 

Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (C-525) 

Kierownik - ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz
ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, adiunkt

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, adiunkt

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2019, godz. 19:02 - Magdalena Sawa