Centrum Komercjalizacji Nauki

Szanowni Państwo,

działania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II koncentrują się wokół dydaktyki i prowadzenia badań naukowych oraz ich komercjalizacji. Dlatego tak ważna jest efektywna komunikacja pomiędzy nauką i biznesem. Potencjał, wiążący się z funkcjonowaniem uczelni wyższej w otoczeniu gospodarczym jest znaczący, wpływa bowiem na przyspieszenie rozwoju gospodarki, a także stymuluje rozwój badań i wskazuje nowe ich kierunki.

 

Atutem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest jego wszechstronność. Naszą kadrę naukową stanowią eksperci z wielu dziedzin: biotechnologicznych, medycznych, prawnych oraz społecznych i humanistycznych. Posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonywania różnorodnych badań, analiz, usług doradczych, dostarczamy rzetelnych opinii oraz profesjonalnych ekspertyz.

 

Centrum Komercjalizacji Nauki łącząc naukę z biznesem, wspiera konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań opartych o wyniki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II poprzez  sieciowanie ekspertów/naukowców z partnerami biznesowymi oraz oferowanie usług i produktów stanowiących odpowiedź na potrzeby gospodarcze przedsiębiorstw.

 

Wdrażamy rozwiązania oparte na wynikach badań naukowych, oferujemy usługi eksperckie, realizujemy badania zlecone, wspieramy przedsiębiorstwa w radzeniu sobie z wyzwaniami gospodarczymi. Realizujemy proinnowacyjne przedsięwzięcia we współpracy z partnerami gospodarczymi i naukowymi.

 

Zachęcamy do nawiązywania współpracy w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii i komercjalizacji posiadanej wiedzy naukowej.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona