Wydział Nauk Humanistycznych funkcjonuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II od 1918r. 

 

Aktualnie Wydział składa się z 8 Instytutów, kształcących na poziomie licencjackim i magisterskim w zakresie:

 • historii,
 • historii sztuki,
 • filologii polskiej,
 • filologii klasycznej,
 • filologii romańskiej,
 • filologii angielskiej,
 • filologii germańskiej,
 • filologii słowiańskiej,
 • sinologii,
 • edytorstwa,
 • turystyki kulturowej,
 • humanistyki cyfrowej.

 

WNH utrzymuje od lat ożywione kontakty z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i za granicą. Najbardziej znaną i praktykowaną co roku formą współpracy są wyjazdy stypendialne nauczycieli akademickich i studentów, zwłaszcza w ramach programu Socrates-Erasmus (od 2007/2008 ERASMUS).

 

Pracownicy WNH współpracują również z innymi uniwersytetami i placówkami naukowymi za granicą, wśród których są m.in.:

 • Centre International des Langues et Cultures w Wandei,
 • The Royal National Institute for the Blind London,
 • Katolicki Uniwersytet w Piliscaba,
 • Université de Québec w Montrealu,
 • University of Ottawa,
 • University of Edinburgh,
 • Uniwersytet w Amsterdamie,
 • Uniwersytet w Tokyo.

 

Biorą też udział w Środkowoeuropejskim Programie Wymiany Akademickiej CEEPUS (wespół z uczelniami z Rumunii, Czech, Chorwacji, Austrii, Węgier, Słowacji) oraz w projekcie badawczym „Euroslavia" w ramach programu UE Socrates-Lingua.

W roku 2006, w wyniku przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego parametryzacji, Wydział otrzymał pierwszą kategorię, zaś  w roku 2017 kategorię A, co świadczy o wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych na Wydziale.

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ KOMERCJALIZACYJNĄ WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

 

 

 

Opracowane na podstawie informacji ze strony Wydziału Nauk Humanistycznych

Autor: Dorota Prokopiak
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2020, godz. 14:29 - Dorota Prokopiak