Od 1918r. funkcjonowały na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dwa wydziały jurydyczne: Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych oraz Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, na którym wiodąca była Sekcja Prawna. 

 

Aktualnie na wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji funkcjonuje w ramach Instytutu Nauk Prawnych 20 katedr, w ramach Instytutu Prawa Kanonicznego 3 katedry skupiające łącznie 143 pracowników naukowych i naukowo - dydaktycznych.

 

Studenci są kształceni na kierunkach: prawo (studia magisterskie i doktoranckie), prawo w biznesie, prawo kanoniczne (magisterskie i doktoranckie), administracja (licencjackie i magisterskie uzupełniające), europeistyka (licencjackie i magisterskie uzupełniające, od roku akademickiego 2011/2012 także w j. angielskim) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Oprócz przedmiotów stanowiących kanon wykształcenia prawniczego i administracyjnego, studenci mają do wyboru przedmioty specjalizacyjne, dzięki którym już w czasie studiów mogą wybrać kierunek swojego rozwoju naukowego i zawodowego.

 

Na Wydziale działają:

  • Centrum Prawa Technologii Informatyki i Ochrony Danych
  • Centrum Prawa Amerykańskiego
  • Centrum Badań ADR - "Prawo i Gospodarka"
  • Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM)
  • Konsorcjum "Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski"
  • Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną
  • Szkoła Prawa Ukraińskiego
  • Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych
  • Uniwersytecka Poradnia Prawna
  • Punkt Konsultacyjny w Sprawach Kanonizacyjnych

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ KOMERCJALIZACYJNĄ WYDZIAŁU PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

 

 

 

 

Opracowane na podstawie informacji ze strony Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Autor: Dorota Prokopiak
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2020, godz. 12:21 - Dorota Prokopiak