Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II został powołany w roku 1980r. W ramach Wydziału funkcjonuje 6 Instytutów:

  • Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
  • Ekonomii i Zarządzania,
  • Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych,
  • Pedagogiki,
  • Psychologii,
  • Socjologii.


Ogółem na Wydziale istnieją 52 katedry, 3 zakłady naukowe, 5 bibliotek specjalistycznych, ponadto:

  • Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących,
  • Pracownia Psychometryczna,
  • Laboratorium Eksperymentalne,
  • Perception&Cognition Lab.

 

Na Wydziale pracuje obecnie 19 profesorów posiadających tytuł naukowy, 51 pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, 121 nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora oraz 14 nauczycieli akademickich posiadających stopień magistra.

 

W ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2013 r., Wydział Nauk Społecznych KUL został zakwalifikowany do kategorii A.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ KOMERCJALIZACYJNĄ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

 

 

 

 

Opracowane na podstawie informacji ze strony Wydziału Nauk Społecznych

Autor: Dorota Prokopiak
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2020, godz. 14:28 - Dorota Prokopiak