Pożegnanie ks. bpa Kazimierza Ryczana

W misji swojego życia - realizowałeś motto niepodległej Polski – „w służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Byłeś z bliska i daleka dostrzegany jako Duchowy Przewodnik przykładnego pielęgnowania życia w wielu wymiarach, o czym donosiły media w kraju i za granicą.

Będąc dziedzicem szczególnego w Archidiecezji Przemyskiej wzorca wiary -młodzieńczym ideałem - wybrałeś rzetelną pracę u podstaw, aby Ojczyźnie ofiarować ludzi zdolnych do pielęgnowanie wartości i służących dobru społecznemu.

W życiu akademickim - byłeś zawsze rzeczowy, z aktualną wiedzą, którą nie sposób było pominąć przygotowując decyzje na różnych szczeblach uniwersytetu.

Twoje subtelne, lecz przenikliwe spojrzenia z delikatnym uśmiechem - były przystanią dla wielu, którzy poszukiwali przewodnika w nauce o Bogu i kulturze społecznej opowiedzianej ludzkim głosem.

W pamiętnym roku 1981 - byłeś współtwórcą kodeksu etycznego strajkujących; współorganizowałeś zajęcia specjalne, których celem było wypełnienia białych plam w wiedzy uczniowskiej.

Ale już od 1980 roku, będąc sekretarzem w dziale organizacyjnym pierwszej struktury Solidarności w KUL - uczyłeś nas Polaków – jak należy strajkować, solidaryzować się w głosowaniach – „w imię wartości”, lecz „nigdy przeciw komuś”.

Z woli Boga - opuszczasz doczesny dom w przededniu 100-lecia KUL, lecz żyje w naszych myślach jako testament Twoja homilia z 25 listopada 2015 roku, wygłoszona w Kościele Akademickim KUL z okazji 35-lecia „Solidarności” KUL.

Dzisiaj, w Twoim imieniu, z Tobą i dla Ciebie - prosimy Pana, aby zechciał przyjąć naukowe i ludzkie owoce Twojej pracy, na wieczność zaprosił do swojego stołu, a nam – pozwolił godnie podjąć żałobę po Tobie.

 

Dziękujemy Bogu za Ciebie; Do zobaczenia Ekscelencjo - nasz Przewodniku Duchowy – mówi Tobie „Solidarność KUL JP II”…

 

19 IX 2017, Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP w Kielcach


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona