Kierownik pracowni: dr Henryk Skrzypek

 

Dane kontaktowe:

ul. Konstantynów 1F

20-708 LUBLIN

tel. 81 4454644, 81 4545611

 

BADANIA i USŁUGI

Podstawowym celem działalności Pracowni jest prowadzenie własnych badań naukowych w zakresie ultrastruktury organizmów oraz biologii i morfologii organizmów wykorzystywanych w biologicznych metodach ochrony roślin i taksonomii wybranych grup nicieni.

 

Pracownia wykonuje także badania zlecane w ramach prac naukowo-badawczych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.

Realizacja zleceń wewnątrz KUL, odbywa się na podstawie pisemnego zamówienia kierownika jednostki zlecającej oraz akceptacji zlecenia przez Dziekana. W zamówieniu należy określić: 1) ilość próbek, 2) metodę badawczą, 3) koszty wykonania analiz obliczone na podstawie obowiązującego w Pracowni wewnętrznego cennika, zatwierdzonego przez Dziekana Wydziału, 4) wskazać potwierdzone źródło finansowania: grant, badania własne, badania statutowe itp.

 

Pracownia wykonuje również zlecenia o charakterze naukowo-badawczym, analitycznym oraz ekspertyzy dla innych placówek naukowo-badawczych (spoza KUL), podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Pracownia podejmuje się wykonania usługi po złożeniu zlecenia oraz akceptacji przez Zleceniodawcę metody badań, kalkulacji kosztów i terminu wykonania zlecenia lub po podpisaniu przez strony stosownej umowy. Za wykonane usługi pracownia wystawia fakturę VAT.

 

Wyposażenie i aparatura

Pracownia dysponuje odpowiednio wyposażonym laboratorium do przygotowania próbek do badań oraz laboratoriom mikroskopii elektronowej i optycznej.

 

sem
 
Camera
XZ-2
Focal Length
6mm
Aperture
f/1.8
Exposure
1/20s
ISO
100
 
Camera
XZ-2
Focal Length
6mm
Aperture
f/1.8
Exposure
1/20s
ISO
100
 
Camera
XZ-2
Focal Length
6mm
Aperture
f/1.8
Exposure
1/20s
ISO
100
 
Camera
XZ-2
Focal Length
6mm
Aperture
f/1.8
Exposure
1/20s
ISO
100

 

Aparatura

Skaningowy Mikroskop Elektronowy SEM LEO 1430VP

Podstawowe parametry techniczne

  • Maksymalne napięcie przyspieszające: 30 kV
  • Maksymalna rozdzielczość: 3.5 nm
  • Tryb niskiej próżni
  • Spektroskopia: Energy Dispersive X-Ray  Spectroscopy (EDS)

Zakres badań

  • Obrazowanie nanostruktur (nanorurki, zeolity, itp.)
  • Obrazowanie materii miękkiej i układów biologicznych

Transmisyjny Mikroskop Elektronowy ZEISS

 

Aparatura wykorzystywana w preparatyce próbek

  • Urządzenia do suszenia w punkcie krytycznym (CPD)
  • Ultramikrotom
  • Napylarka próżniowa

Zastosowanie

  • Przygotowanie próbek do TEM i SEM

Mikroskopy optyczne

Leica DM 5500B (DIC)

Olympus BH2

 

Druki do pobrania:

formularz_zlecenia_dla_jednostek_kul

formularz_zlecenia_dla_jednostek_zewnętrznych

 

 Galeria mikrofotografii

1 2

Bakterie ma mikrokosmkach w jelicie biodrowym Sus domestica /SEM/.

 

Ziarna pyłku bzu czarnego (Sambucus nigra) /SEM/.

 

3 4

Splewka (pasożyt ryb) (Argulus sp.) /SEM/.

 

Przedni odcinek ciała larwy inwazyjnej nicienia Heterorhabditis sp. /SEM/.

 

5 6

Tylny odcinek ciała samca nicienia Steinernema sp. /SEM/.

 

Ertrocyt szczura (Rattus sp.) /SEM/.

 

 

7 8

Samica kleszcza (Ixodes sp.) /SEM/.

 

Aparat gębowy samicy kleszcza (Ixodes sp.) /SEM/.

 

9 10

Larwa szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) /SEM/.

 

Chrząszcz z rodziny stonkowatych Oulema gallaeciana /SEM/.

 

 

11 12

Kosmki w dwunastnicy Sus domestica /SEM/.

 

Przełom prze kosmek Sus domestica /SEM/.

 

13 14

Przełom przez enterocyty kosmka Sus domestica /SEM/.

 

Fragment skamieniałego drewna /SEM + maping EDS/.

 

15 16

Przekrój poprzeczny prze larwę inwazyjną nicienia Steinernema sp. /TEM/.

 

Przełom przez zamrożone komórki drożdży /SEM/.

 

 

17 18

Rozwój larw w samicy Steinernema sp. /LSM/.

 

Samiec Steinernema sp. /DIC/.

 

19 20
Przedni odcinek ciała samca Steinernema sp. /DIC/.

Tylny odcinek ciała samca Steinernema sp. /DIC/.

 

 

Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2016, godz. 11:52 - Iwona Wysk