Sporządzanie umów o praktyki nadobowiązkowe

śródroczne oraz wakacyjne


 

Przygotowujemy umowy o praktyki dla wybranych  przez Państwa studentów KUL. Docieramy z ofertą praktyk do studentów interesujących Państwa kierunków studiów. W celu sporządzenia umowy wybrany przez Państwa student powinien wypełnić stosowny formularz. Pośredniczymy także w zawieraniu porozumień o organizację programów praktyk obowiązkowych pomiędzy pracodawcami i wydziałami KUL.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

tel. (81) 445 43 71; 445-41-31; 445-41-32;
e- mail: kariera@kul.pl

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2022, godz. 08:43 - Barbara Szymczak