Prezydium Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Rok akademicki 2004/2005

 

Przewodniczący

Artur Kokoszkiewicz

 

Zastępcy Przewodniczącego

Barbara Pirożek

Michał Gargul

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2010, godz. 20:17 - Piotr Pokorny