Prezydium Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Rok akademicki 2010/2011

 

Przewodniczący

Piotr Pokorny

 

Wiceprzewodniczący

Bartosz Rojek

 

Sekretarz

p.o. Małgorzata Oroń (od V 2011 r.)

Kinga Drażba (do V 2011 r.)

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2011, godz. 15:39 - Piotr Pokorny