Prezydium Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Rok akademicki 2022/2023

 

Przewodnicząca

Patrycja Sprysak

patrycja.sprysak@gmail.com

 

 

Wiceprzewodniczący

Kacper Janicki

kacper.g.janicki@gmail.com

 

Sekretarz

Wiktoria Skiba

wikiskiba99@gmail.com

 

Skarbnik

Karol Borys

karolborys26@gmail.com

 

Autor: Szymon Milewski
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2022, godz. 10:40 - Patrycja Sprysak