Prezydium Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Rok akademicki 2007/2008

 

Przewodniczący

Łukasz Sadowski

 

Wiceprzewodniczący

Michał Adamski

Michał Gargul

 

Sekretarz

Beata Zięba

Marta Szymańska

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2010, godz. 18:27 - Piotr Pokorny