Prezydium Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Rok akademicki 2006/2007

 

Przewodniczący

Michał Gargul

 

Wiceprzewodniczący

Michał Adamski

Łukasz Sadowski

 

Członek Rady Wydziału

Artur Kokoszkiewicz

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2010, godz. 20:20 - Piotr Pokorny