Prezydium Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Rok akademicki 2018-2019 (I)

 

Przewodniczący

Jakub Sidorowicz

Jakub Sidorowicz

sidorowicz.jakub@wp.pl 

 

Wiceprzewodnicząca

Natalia Kuźmińska

Natalia Kuźmińska

nkuzminska@onet.pl 

 

Sekretarz

Karolina Wyszyńska

Karolina Wyszyńska

karolawysz@o2.pl 

 

Skarbnik

Szymon Milewski

SM

media_98@wp.pl 

Autor: Szymon Milewski
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2018, godz. 16:45 - Karolina Wyszyńska