Praca zostanie podzielona pomiędzy cztery grupy robocze, z których każda otrzyma jedno zadanie (stanowiące element zadania głównego - czyli odpowiedzi na pytanie czy Internet tworzy świat swobody komunikacyjnej?).

Uwagi dla każdej grupy:

 • Na początku współpracy każda grupa ustala indywidualne funkcje dla każdego z uczestników, tj. lidera, prezentera, badaczy wyszukujących informacje, osoby przygotowujące prezentacje. Grupa przydziela zadania wg ustalonej funkcji i możliwości uczestników oraz ustala harmonogram wykonywanych zadań.
 • Poszerz swoje wiadomości na dany temat. Do tego posłużą Ci m.in. sugerowane źródła. Pamiętaj! Są one jedynie propozycją, którą warto i należy poszerzyć o swoje sieciowe oraz tradycyjne poszukiwania, które dołączysz do bibliografii. Spróbuj samodzielnie wyszukać wiadomości będące pomocą przy wykonywanym zadaniu. Zaskocz innych swoją kreatywnością i pomysłem!:)
 • Sformułuj tezę, która będzie Ci przyświecać podczas zbierania argumentów, np.: W internecie (podobnie jak w tradycyjnej komunikacji) obowiązuje specyficzny rodzaj savoir-vivre'u językowego / Internet rządzi się swoimi językowymi prawidłami grzecznościowymi.
 • W odpowiednim momencie Prowadzący przedstawi instrukcję opracowywania blogu.

Grupa 1: Analitycy

Wasze zadanie będzie polegało na dokonaniu szczegółowej analizy na wybranych przykładach następujących elementów:

 • styl języka tematycznych forów internetowych;
 • dbałość w zastosowaniu znaków diakrytycznych, wielkich liter oraz obecności błędów - tzw. literówek podczas komunikacji wirtualnej;
 • użycie skrótów i skrótowców w wypowiedziach internetowych
 • wykorzystanie emotikon jako sposób wyrażania emocji - ich rodzaje.
 • sposób prezentacji materiału na blogu wybierają uczestnicy grupy (prezentacja multimedialna, strona WWW, mapa myśi, itp.)

 

Grupa 2: Nickowcy

Wasze zadanie będzie polegało na rozwinięciu nastepujących zagadnień:

 • kreacja nicków jako prezentacja własnej osoby (można zastanowić się, co internauci chcą osiągnąć przez wybór konkretnego nicka: szokować, zainterosować itp.);
 • sposoby tworzenia nicków;
 • najpopularniejsze nicki;
 • czy warto używać pseudonimów na forach internetowych?;
 • jak skonstruować nick, aby nie przeszkadzał nam w prawidłowej komunikacji z pozostałymi użytkownikami?
 • sposób prezentacji materiału na blogu wybierają uczestnicy grupy (prezentacja multimedialna, strona WWW, mapa myśi, itp.)

 

Grupa 3: Znawcy netykiety

Wasze zadanie będzie polegało na rozwinięciu nastepujących zagadnień:

 • zasady rządzące etykietą internetową;
 • kodeks zasad netykiety - przykazania dla internautów;
 • czego unikać, a czego przestrzegać w komunikacji wirtualnej?;
 • jakie są pozytywne, a jakie negatywne strony przestrzegania netykiety?;
 • jak zapobiegać rozszerzającej się niedbałości komunikacyjnej?
 • sposób prezentacji materiału na blogu wybierają uczestnicy grupy (prezentacja multimedialna, strona WWW, mapa myśi, itp.)

 

Grupa 4: Badacze

Wasze zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu następującego eksperymentu:

 • spośród swoich znajomych wybierzcie 10 osób i przeprowadźcie obserwację polegającą na analizie stylu ich wypowiedzi internetowych. Należy pamiętać o tym, aby osoby "badane" nie wiedziały o swym uczestnictwie w zadaniu. Wtedy będziecie mieć pewność o ich autentyczności i swobodzie wypowiadania się.
 • sposób prezentacji materiału na blogu wybierają uczestnicy grupy (prezentacja multimedialna, strona WWW, mapa myśi, itp.)

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2012, godz. 17:29 - Aleksandra Dziak