Praca zostanie podzielona pomiędzy cztery grupy robocze, z których każda otrzyma jedno zadanie (stanowiące element zadania głównego - czyli odpowiedzi na pytanie czym jest e-kształcenie polonistyczne?).

Uwagi dla każdej grupy:

  • Na początku współpracy każda grupa ustala indywidualne funkcje dla każdego z uczestników, tj. lidera, prezentera, badaczy wyszukujących informacje, osoby przygotowujące prezentacje. Grupa przydziela zadania wg ustalonej funkcji i możliwości uczestników oraz ustala harmonogram wykonywanych zadań.
  • Poszerz swoje wiadomości na dany temat. Do tego posłużą Ci m.in. sugerowane źródła. Pamiętaj! Są one jedynie propozycją, którą warto i należy poszerzyć o swoje sieciowe oraz tradycyjne poszukiwania, które dołączysz do bibliografii. Spróbuj samodzielnie wyszukać wiadomości będące pomocą przy wykonywanym zadaniu. Zaskocz innych swoją kreatywnością i pomysłem!:)
  • Sformułuj tezę, która będzie Ci przyświecać podczas zbierania argumentów.
  • W odpowiednim momencie Prowadzący przedstawi instrukcję opracowywania blogu.

Grupa 1: Twórcy przewodnika

Wasze zadanie będzie polegało na stworzeniu przewodnika o e-metodach wraz z przykładami ich zastosowania na lekcjach języka polskiego na różnych etapach kształcenia polonistycznego.

Grupa 2: Twórcy bazy linków

Wasze zadanie będzie polegało na utworzeniu bazy linków przydatnych w edukacji polonistycznej.

 

Grupa 3: Znawcy e-literatury

Wasze zadanie będzie polegało skonstruowaniu prezentacji multimedialnej o literaturze cyfrowej i jej możliwych realizacjach na lekcjach języka polskiego.

 

Grupa 4: Praktycy

Wasze zadanie będzie polegało na stworzeniu przykładowych cykli lekcji z jednego zagadnienia, z zastosowaniem metod e-kształcenia.

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2013, godz. 14:59 - Aleksandra Dziak