Promotor doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II prof. dr hab. Józefowi Kozieleckiemu. Marzec 2008.

 

PROMOCJE DOKTORSKIE W KATEDRZE

 

Agnieszka Żmuda. Praca pt. Psychospołeczne uwarunkowania potrzeby poznania u osób o wysokich osiągnięciach edukacyjnych. Obrona pracy: 2020 r.  

 

Wojciech Napora. Praca pt. Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia u artystów scenicznych. Obrona pracy: 2019 r.

 

Sylwia Gwiazdowska-Stańczak. Praca pt. Postrzeganie własnej rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Obrona pracy: 2016 r.

 

Martyna Płudowska. Praca pt. Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia u osób o orientacji materialistycznej. Obrona pracy: 2016 r.
  

Olha Bilyakovska. Praca pt. Psychologiczna charakterystyka osób studiujących za granicą. Badania studentów z Polski i Ukrainy. Obrona pracy: 2015 r.

Barbara Cichy-Jasiocha. Praca pt.  Wybrane psychospołeczne wyznaczniki poczucia jakości życia u osób dorosłych uzdolnionych plastycznie. Obrona pracy: 2015 r.

Małgorzata Rachwał. Praca pt. Wybrane wyznaczniki zadowolenia z pracy u osób wykonujących zawody o różnym prestiżu społecznym. Obrona pracy: 2015 r.


Agata Kapeluszny. Praca pt. Psychospołeczne uwarunkowania poczucia jakości życia studentów z wysokimi osiągnięciami akademickimi. Obrona pracy: 2014 r.

Weronika Augustynowicz. Praca pt. Wybrane psychospołeczne korelaty wysokich osiągnięć szkolnych. Badania w Polsce i na Ukrainie. Obrona pracy: 2013 r.

Angelika Bąk. Praca pt. Psychologiczne uwarunkowania nieadekwatnych osiągnięć szkolnych uczniów zdolnych. Obrona pracy: 2012 r.

 

Tomasz Knopik. Praca pt. Psychospołeczne uwarunkowania poczucia dobrostanu osób wybitnie zdolnych. Obrona pracy: czerwiec 2012 r.

 

Beata Łubianka. Praca pt. Psychologiczna analiza systemu wartości młodzieży o zróżnicowanych osiągnięciach szkolnych. Obrona pracy: czerwiec 2011 r.

 

Barbara Ostrowska. Praca pt. Obraz własnego ciała a funkcjonowanie społeczne adolescentów. Obrona pracy: czerwiec 2010 r.

 

Ewelina Soszyńska. Praca pt. Operacje wyobrażeniowe u osób twórczych. Obrona pracy: czerwiec 2010 r.

 

Magdalena Pankiewicz. Praca pt. Osobowościowe wyznaczniki preferencji ryzyka u osób uzdolnionych twórczo. Obrona pracy: październik 2008 r.

 

Anna Wołpiuk – Ochocińska, Praca pt. Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego uczniów zdolnych. Obrona pracy: maj 2008 r.

 

Krzysztof Smigórski. Praca pt. Procesy utajone u osob twórczych (grant promotorski). Obrona pracy: grudzień 2007 r.

 

Grzegorz Wiącek. Praca pt. Psychospołeczne korelaty powodzenia w kształceniu integracyjnym. Oborna pracy: październik 2005 r.

 

Renata Smoleń. Praca pt. Poczucie jakości życia i jego wybrane psychospołeczne korelaty u młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Obrona pracy: 2005 r.

 

Małgorzata Karpińska-Ochałek. Praca pt. Zainteresowania zawodowe i ich wybrane psychospołeczne korelaty u młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Obrona 2004 r.

 

Małgorzata Siekańska. Praca pt. Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z pracy zawodowej osób zdolnych. Data otwarcia: 2000 r. Obrona pracy doktorskiej maj 2003 r. Przyznany grant promotorski KBN. 1 H01F 034 21. Nagroda Rektorska.

 

Waldemar Klinkosz. Praca pt. Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć akademickich studentów niewidomych i słabo widzących. Data otwarcia: 2000 r. Obrona pracy doktorskiej październik 2002. Nagroda Rektorska. Przyznany grant promotorski KBN. 1 H01F 034 19.

 

Bogumiła Witkowska. Praca pt. Uwarunkowania postaw personelu domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - praca wyróżniona nagrodą Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Data otwarcia: 1997 r., data zakończenia: 1999 r.

 

Alicja Olszak. Praca pt. Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych. Data otwarcia: 1992, data zakończenia: 1997 r.

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2020, godz. 12:11 - Barbara Cichy-Jasiocha