Prof. dr hab. Andrzej Sękowski
E-mail: sekowski@kul.pl

Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, jest autorem 300 publikacji, m.in książek: Osiągnięcia uczniów zdolnych, Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych, Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych i Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badańŚwiat wartości osób zdolnych. Publikuje w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych takich jak Journal of Personality and Social Psychology, Science, High Ability Studies, Journal of Visual Impairment & Blindness, Zeitschrift fűr Heilpädagogik. W latach 1999-2018 Kierownik Katedry pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2018 roku jest członkiem Prezydium ZG PTP. Od 1999 roku pełni funkcję redaktora naczelnego Przeglądu Psychologicznego. Odbywał liczne staże zagraniczne m.in. w USA, Niemczech, Holandii, Belgii i we Włoszech, będąc stypendystą Fundacji Fulbrighta i Humboldta oraz Fundacji Kościuszkowskiej. W czasie stypendiów prowadził badania na Uniwersytecie Yale w PACE Center (Investigating the Psychology of Abilities, Competencies and Expertice) kierowanym przez prof. R.J. Sternberga oraz na Uniwersytecie Ludwika Maximiliana w Monachium we współpracy z prof. Kurtem Hellerem. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim problematyki wybitnych zdolności oraz postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Od dziesięciu lat prowadzi treningi i warsztaty psychologiczne ze szczególnie uzdolnionymi dziećmi i dorosłymi w Polsce, Niemczech i USA.

 

 

 

dr Barbara Cichy-Jasiocha

E-mail: bcichy[at]kul.pl
basiacichy[at]wp.pl

Adiunkt w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Obroniła rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab.  A. Sękowskiego, pt. Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia osób dorosłych uzdolnionych plastycznie. Prowadzi szkolenia oraz treningi z wykorzystaniem różnorodnych technik arteterapeutycznych i niekonwencjonalnych metod nauczania. Od 2010 roku współpracuje z Redakcją "Przeglądu Psychologicznego". Przyjmuje pacjentów w Gabinecie Psychologicznym KUL. Od 2018 roku przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego afiliowanego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

 

 

 

dr Martyna Płudowska

E-mail: mpludowska@kul.pl

Asystent w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Obroniła rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab.  A. Sękowskiego, pt. Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia u osób o orientacji materialistycznej.

Jej zainteresowania koncentrują się wokół zdolności twórczych, współczesnych przemian społecznych oraz ich konsekwencji dla funkcjonowania psychospołecznego jednostek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mgr Monika Krempa

E-mail:krempa.monika@gmail.com

Doktorantka w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Członek zespołu ds. opracowania, wdrożenia i realizacji Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego. Pracuje jako psycholog w szpitalu oraz w ośrodku wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę postaw wobec osób niepełnosprawnych, neuropsychologię i psychiatrię.

 

 

 

 

 

mgr Agnieszka Mioduchowska-Zienkiewicz

E-mail: mioduchowska@o2.pl

Doktorantka w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach jako doradca ds. osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze". Dodatkowo prowadzi poradnictwo psychologiczne i jest Członkiem Rady Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie „BYĆ”, działającej w Powiecie Ryckim. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę twórczości, struktury JA, psychotransgresjonizmu i wewnętrznej aktywności dialogowej.

 

 

 

 

mgr Adriana Stec

E-mail: adrianachowaniec@gmail.com

Doktorantka w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. W 2011 roku obroniła pracę magisterską pt. Wybrane psychologiczne uwarunkowania podejmowania działalności
politycznej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii politycznej, aktywności obywatelskiej oraz motywacji osiągnięć.


 

 

 

 

 

 

 

cv_4 

Mgr Ewelina Sitko

E-mail: sitko.ewelina@gmail.com

Doktorantka w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. W 2016 roku obroniła pracę magisterską pt. Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u kobiet na stanowiskach kierowniczych. Psycholog w Chrześcijańskim Ośrodku Psychoterapii i Pomocy Rodzinie. Od 2017 roku psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii rodzaju, psychologii społecznej, a także emocji i relacji.

 

 

 

  

foto_m.n.Mgr Monika Berej

E-mai: berej.monika@gmail.com

Doktorantka w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. W 2017 roku obroniła pracę magisterską pt. ,,Temperament i inteligencja emocjonalna sportowców dyscyplin indywidualnych i zespołowych". Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Współpracuje z Centrum Pomocy Psychologicznej PSYCHO-CENTRUM w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe to psychologia zdolności, psychologia sportu i terapia uzależnień.

 

 

 

 

 

 

Mgr Iza Woszczyńska

E-mail: izabela.woszczynska@gmail.com

Doktorantka w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACOWNICY KATEDRY:

 

img_0836

 

Dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

E-mail: sylwia.gwiazdowska@onet.pl

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, praca magisterska pt. Motywacja osiągnięć i osobowość mężczyzn uzyskujących stały oraz nieregularny dochód miesięczny pod kierunkiem o. dr hab. Waldemara Klinkosza. Obroniła pracę doktorską pt. Postrzeganie własnej rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi.

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

 Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

                               

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2020, godz. 11:45 - Barbara Cichy-Jasiocha