„Roczniki Historii Kościoła”

 

 

 

RADA NAUKOWA

 

Ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (Kraków)

Ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (Kraków)

Abp prof. Enrico dal Covolo – Pontificia Università Lateranense (Roma)

Prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ, Akademia Ignatianum (Kraków)

Prof. dr hab. Witold Molik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)

Prof. Frank Simpson – University of Windsor (Windsor – Ontario)

Prof. dr hab. Jan Sziling, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)

Prof. dr hab. Jerzy Treder, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2012, godz. 11:15 - Marek Grygiel