Bp Stefan Cichy

Ks. Stanisław Czerwik
Klaus Peter Dannecker
David W. Fagerberg
Ks. Andreas Heinz
Stefan Koperek CR
Bogusław Nadolski TChr
Ks. Władysław Nowak
Ks. Ireneusz Pawlak
Ks. Helmut J. Sobeczko
Manlio Sodi SDB
Ks. Jerzy Stefański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2013, godz. 14:00 - Zbigniew Głowacki