„Roczniki Historii Kościoła”

 

RECENZENCI

 

Prof. Adam Drozdek (Duquesne University)

Ks. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Prof. Marek Inglot SJ (Pontificia Universita Gregoriana)

Prof. dr hab. Bernard Kołodziej TChr (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ks. dr Andrzej Kwaśniewski (Archiwum Diecezjalne w Kielcach)

Dr Błażej Kurowski OFM (Wyższe Seminarium Duchowne Antonianum we Wrocławiu)

Dr hab. Jan Pietrzykowski SDB (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Ks. dr Marian Strankowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku)

Ks. dr hab. Grzegorz Wejman (Uniwersytet Szczeciński)

Ks. dr hab. Leszek Wilczyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ks. dr hab. Dariusz Zagórski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Sławomir Zonenberg, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2012, godz. 14:51 - Marek Grygiel