„Roczniki Historii Kościoła”

 

 

KOMITET REDAKCYJNY

 

Ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski

Ks. dr Tomasz Moskal – SEKRETARZ REDAKCJI

Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki

Dr hab. Roland Prejs OFMCap, prof. KUL

Ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL

Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram

Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz – REDAKTOR NACZELNY

Ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss

Prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2012, godz. 01:26 - Marek Grygiel