1. Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1988 ss. 782 (Redaktor razem z abp. B. Pylakiem).

2. Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993). Lublin: Lubelskie Wydawnictwo Archidiecezjalne 1994; wydanie II: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1998). Lublin: Polihymnia 1999 ss. 311 (razem z L. Adamowiczem).

3. Liturgika fundamentalna. Rok liturgiczny. Liturgia Godzin. (Materiały pomocnicze do wykładów z liturgiki). Lublin 1993 ss. 208.

4. Przez Krzyż do Zmartwychwstania. Nawiedzenie Krzyża i księgi Pisma świętego w rodzinach Archidiecezji Lubelskiej. (Redakcja książki) Lublin 1998 ss. 191.

5. Kalendarz Liturgiczny (Diecezji do 1992) Archidiecezji Lubelskiej - każdego roku od 1979

6. Słowo. Liturgia. Wspólnota. Dynamika współczesnej parafii. Kraków-Lublin: Wydawnictwo Światło-Życie 2006 ss. 129.

7. Z Chrystusem do Ojca. Modlitewnik Kościoła domowego. Lublin: Gaudium 2006 ss. 670.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2009, godz. 17:14 - Ewa Zięba