3 października 2022 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL w Lublinie przy Al. Racławickich 14 zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023.

 

Następnie odbędą się spotkania studentów I lat studiów I stopnia z Władzami Wydziałów i Opiekunami Lat, według następującego harmonogramu:

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU I stopnia - godz. 12.00, s. WMP-505 (ul. Konstantynów 1H)
 • BIOTECHNOLOGIA I stopnia - godz. 11.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)
 • INFORMATYKA I stopnia - grupa w języku angielskim - godz. 11.00, s. WMP-118 (ul. Konstantynów 1H)
 • INFORMATYKA I stopnia - godz. 11.30, s. WMP-21 (ul. Konstantynów 1H)
 • PIELĘGNIARSTWO I stopnia -  godz. 12.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)
 • POŁOŻNICTWO I stopnia - godz. 12.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)

oraz spotkanie dla studentów I roku z Filii KUL w Stalowej Woli:

 • DIETETYKA I stopnia - godz. 8.30, s. IM-001 (Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 3a).

Od 3 do 5 października dla studentów I roku studiów I stopnia zaplanowane zostały Dni adaptacyjne:

W tym czasie dla studentów I roku studiów I stopnia nie ma zajęć dydaktycznych


Podział studentów I roku na grupy zamieszczono poniżej:


Informacje dla osób przyjętych na I rok studiów:

 1. Przy pomocy numeru albumu należy założyć konto studenta na e-kul. Nr albumu widnieje na koncie rekrutacyjnym kandydata, na stronie e-rekrut (proszę nie mylić strony e-rekrut z e-kul, są to bowiem dwa odrębne systemy). Konto będzie bardzo potrzebne np. do kodowania zajęć, które odbywa się na początku każdego semestru, do wniesienia opłat za legitymację, pojawiają się tam również ważne informacje o planowanych wydarzeniach, szkoleniach itp.

 2. Po dopełnieniu płatności za legitymację (zakładka Studia-Płatności) oraz po elektronicznym podpisaniu ślubowania (instrukcja będzie dostępna w aktualności na e-kul), można zgłosić się do Sekretariatu (wraz z potwierdzeniem wpłaty i oryginałem świadectwa dojrzałości).

 3. Legitymacja studencka zostanie wydana dopiero po dopełnieniu wszelkich zaległości.
 4. Osoby zainteresowane uzyskaniem upoważnienia do bezpłatnego parkowania na terenie ul. Konstantynów 1, proszone są o zgłoszenie tego w sekretariacie podczas odbioru legitymacji.

 5. Istnieje możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia NNW, po uprzednim zgłoszeniu mailowym, telefonicznym lub osobistym (podczas odbioru legitymacji) do sekretariatu. Płatność za ubezpieczenie wynosi 43 zł. Zostanie naniesione zobowiązanie, które będzie widoczne dla studenta po zalogowaniu się na koncie e-kul. W przypadku studentów, którzy opłacą składkę ubezpieczeniową w terminie do 25.10.2022 r. ochrona ubezpieczenia obowiązuje odpowiednio od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. Osoby, które opłacą składkę po podanym terminie zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po wpłacie do 30.09.2023 r.

 6. Podział na grupy lektoratowe jest dostępny na stronie internetowej Studium Języków Obcych www.kul.pl/sjo oraz w aktualności na e-kul.

 7. Szczegółowe informacje o zajęciach z Wychowania fizycznego są dostępne na stronie internetowej SWFiS (https://www.kul.pl/zajecia-wychowania-fizycznego-w-roku-akademickim-2022-2023,art_100138.html)

 8. Studenci są zobowiązani do udziału w następujących  szkoleniach (szkolenia on-line są udostępniane na platformie Moodle - po zalogowaniu się na e-KUL):

  • Prawa i obowiązki studenta - szkolenie stacjonarne we wtorek 4 października, zgodnie z harmonogramem przewidzianym na Dzień geniusza (WNŚiNoZ godz. 9.00-11.30 w CTW-408 A. Racławickie 14)
  • Przysposobienie biblioteczne - szkolenie on-line z testem, dostępne na platformie moodle do 30 listopada (w wersji językowej polskiej i angielskiej)
  • Szkolenie BHP - szkolenie on-line z testem, dostępne na platformie moodle do 30 listopada (w wersji językowej polskiej i angielskiej)
  • Kultura i etos studencki - szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w późniejszym terminie w październiku.
 9. Regulamin studiów KUL dostępny jest na stronie BIP Uczelni (Regulamin studiów KUL).
Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2022, godz. 00:37 - Ewa Pajdowska