Zapomogi z ZFŚS dla emerytów i rencistów KUL

Pomoc finansowa dla emerytów i rencistów KUL

 

Byli pracownicy Uniwersytetu znajdujący się w trudnych warunkach materialnych lub losowych mogą starać się o zapomogi finansowane z ZFŚS.


Wymagane dokumenty:

  • wniosek skierowany do Senackiej Komisji Administracyjno – Finansowej;
  • zaświadczenie o wysokości pobieranej renty lub emerytury;
  • zaświadczenie o wysokości pobieranej renty lub emerytury przez współmałżonka; w przypadku jeśli współmałżonek pracuje, zaświadczenie o zarobkach brutto z ostatnich 3 miesięcy;
  • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, zaświadczenie z Urzędu Gminy o rocznych dochodach z nieruchomości rolnej;
  • w przypadku choroby, pożaru mienia, kradzieży lub innego zdarzenia losowego, konieczne jest aktualne zaświadczenie o zaistniałej sytuacji.DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU 141 W GMACHU GŁÓWNYM
Godziny przyjęć interesantów: 11.00 - 13.00
(tel. 081 445-32-06)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona