Sekcja spraw socjalnych

Witamy na stronie dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KUL. Znajdziecie tutaj Państwo informacje na temat:

  • obowiązujacego regulaminu ZFŚS KUL,
  • planu wydatkowania Funduszu w bieżącym roku,
  • świadczeń socjalnych, o które mogą się ubiegać pracownicy KUL zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz emeryci i renciści KUL,
  • wymaganych dokumentów i terminów ich składania,
  • działaności socjalnej na naszym Uniwersytecie.Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2009, godz. 09:31 - Liliana Kycia