Spotkania studentów z pracodawcą to prosty sposób prezentacji firmy oraz budowania jej marki w środowisku akademickim. Spotkanie takie może przyjąć następujące formy:


 

ZORGANIZOWANIE SESJI SZKOLENIOWYCH, TRENINGÓW UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

 

Zachęcamy do wizyty przedstawicieli firmy i przeprowadzenia szkolenia/warsztatu z wybranego przez Państwa zagadnienia. Taka forma aktywności pracodawcy w środowisku akademickim cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. Dla Państwa to możliwość oceny kompetencji indywidualnych studentów i znalezienia wśród uczestników szkolenia potencjalnych ambasadorów firmy, kandydatów na staże, praktyki lub do pracy.


 

ZORGANIZOWANIE PREZENTACJI FIRMY/INSTYTUCJI NA UNIWERSYTECIE

 

Zachęcamy do spotkania ze naszymi studentami i przeprowadzenia prelekcji oraz prezentacji ofert pracy czy praktyk konkretnej grupie studentów (odbiorcy o poszukiwanym przez Państwa profilu kształcenia). Spotkanie może mieć formę prezentacji procesów rekrutacyjnych firmy, oczekiwań wobec kandydatów do pracy oraz służyć realizacji rekrutacji na konkretne stanowisko pracy.


 

STUDENCKIE TARGI PRACY I PRAKTYK

 

Targi stanowią znakomitą okazję do nawiązania pierwszego kontaktu z kandydatami oraz budowania wizerunku firmy jako rzetelnego i przyjaznego pracodawcy. Do tej pory zorganizowaliśmy dwanaście edycji targów. Inicjatywa ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem pracodawców, studentów oraz absolwentów lubelskich uczelni wyższych.


 

Jako Biuro Karier zapewniamy Państwu możliwość bezpłatnego skorzystania z sali, promocję wydarzenia oraz przeprowadzenie zapisu uczestników. Z Państwa strony oczekujemy przedstawienia tematu spotkania, przygotowania plakatów, informacji graficznych, informujących o wydarzeniu z dodanym logotypem Biura Karier.

 

W sprawie spotkań ze studentami na Uczelni prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Karier – z Panią Dorotą Maj pod numerem telefonu: 81 445 41 31 lub Panią Barbar Szymczak pod numerem telefonu: 81 445 41 31  bądź mejlowo praca@kul.pl 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2022, godz. 08:38 - Barbara Szymczak