Spinaker-warsztatyW Instytucie Nauk Biologicznych KUL odbyły się w dniach 11-22 lipca 2022 r. warsztaty z technik laboratoryjnych stosowanych w medycynie i monitoringu środowiska, realizowane w ramach projektu NAWA Spinaker. Warsztaty poprzedzone zostały cyklem wykładów prowadzonych online w dniach 4-7 lipca 2022 r.
Na naszym Wydziale przebywała grupa 18 studentów studiów pierwszego stopnia z Włoch, Bośni, Turcji, Indii, Albanii i Ukrainy. Poza warsztatami laboratoryjnymi z hodowli kultur komórkowych, metod otrzymywania białek terapeutycznych, technik monitoringu zasobów środowiska (gleby, wody), uczestnicy warsztatów poznawali też dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe całego regionu. W trakcie wyjazdów terenowych odwiedzili Poleski Park Narodowy, Kazimierz Dolny, zabytki i muzea Lublina. Ważną cześć programu stanowiły warsztaty o historii i kultury Polski, naszego regionu oraz dialog międzykulturowy.

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2022, godz. 16:24 - Ewa Pajdowska