Polonistyka szkolna jest w trakcie bolesnej, lecz koniecznej przebudowy. Dotychczasowe sposoby przekazywania wiedzy coraz bardziej zawodzą, dlatego nauczyciele, aby zachęcić swoich podopiecznych do jej zdobywania, szukają nowych metod i narzędzi kształcenia. Wyjdźmy nowym potrzebom polonistyki naprzeciw - stwórzmy bazę, która pomoże polonistom lepiej odnaleźć się w cyfrowym świecie!

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2013, godz. 14:55 - Aleksandra Dziak