były pracownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL
 
 
 

Adres służbowy: 

Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Kolegium Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej
Katedra Edukacji Polonistycznej i Medialnej;
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

 

e-mail: mzaremba@kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2022, godz. 20:02 - Magdalena Marzec-Jóźwicka