Profesor Eugeniusz Niebelski odznaczony

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

W czwartek 19 grudnia 2019 roku na uroczystości w Pałacu Prezydenckim Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Halina Szymańska wręczyła Ordery Odrodzenia Polski osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Jednym z odznaczonych za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej został pracownik naszego instytutu

Profesor Eugeniusz Niebelski.

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy wysokiego odznaczenia państwowego.

 


Z radością informujemy, że w dniu 2 grudnia 2019 r. w czasie uroczystości w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim nowy wojewoda lubelski Pan Lech Sprawka odznaczył naszych pracowników dra Marcina Baranowskiego oraz dra Andrzeja Gładysza z Pracowni Wojskowo-Historycznej medalem Pro Patria przyznawanym przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi w szerzeniu pamięci o walce o niepodległość Polski. Odznaczenia zostały nadane za szczególny udział w kultywowaniu pamięci o historii, zwłaszcza za działalność w Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień 39.

 

Serdecznie gratulujemy!


Miło nam poinformować, że 30 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Jury nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego. W VII edycji konkursu, w której oceniano książki wydane w 2017 r., drugą nagrodę w kategorii książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w. otrzymała książka Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja polsko-łacińska, oprac. P. Kras, T. Gałuszka OP, Adam Poznański, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2017, ss. 292.

Profesorowi Pawłowi Krasowi serdecznie gratulujemy.

Fotorelacja z uroczystości wręczenia nagrody


 

Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2020, godz. 23:30 - Tomasz Nowicki