Z radością informujemy, że książka dr Anny Wilk "Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem 1918-1989", Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019 w piątek 11.09.2020 r. otrzymała I nagrodę w XII edycji konkursu o Nagrodę im. Tomasza Strzembosza za najlepszy debiut naukowy dotyczący historii najnowszej Polski. Publikacja stanowi pokłosie rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Rafała Wnuka na seminarium z historii XX wieku. Książka uzyskała również w lutym br. nominację w VIII edycji konkursu literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii "Książka o Sądecczyźnie".

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 5 lat temu nagrodę tę uzyskała dr Ewa Rzeczkowska - obecnie adiunkt w Instytucie Historii KUL.

Serdecznie gratulujemy!

 

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2020, godz. 10:12 - Leszek Wojtowicz