Zadania

Zadania DAO:

1. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z utrzymaniem, funkcjonowaniem i eksploatacją obiektów dydaktycznych KUL w Lublinie.

2. Kontrolowanie usług zewnętrznych i wewnętrznych: sprzątania, obsługę szatni, portierni.

3. Przygotowanie obiektów i pomieszczeń do zajęć dydaktycznych, konferencji, uroczystości i akcji promocyjnych

4. Udostępnianie powierzchni w obiektach KUL i na terenie posesji KUL.

 

5. Obsługa administracyjna KUL w zakresie:

∗ nabywania i zbywania nieruchomości KUL

∗ ubezpieczeń majątkowych

∗ gospodarowania zasobami lokalowymi i udostępniania powierzchni lokalowych KUL osobom trzecim

∗ rozliczenia należności najemców

6. Obsługa konferencji organizowanych przez wydziały KUL oraz jednostki zewnętrzne.

7. Zawieranie umów cywilno-prawnych, weryfikacja i rozliczanie faktur  za zakup towarów i usług.

8. Planowanie i realizacja zakupów towarów i usług do 30 tys. euro wynikających z kompetencji działu.

9. Prowadzenie rezerwacji i rozliczanie noclegów w Dworku Staropolskim, DPT w Kazimierzu Dolnym.

   

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona