KONFERENCJEWitamy na stronie dotyczącej organizacji konferencji. Strona powstała z myślą o ułatwieniu procedury organizacji konferencji przez pracowników KUL.

Stanowisko obsługi konferencji funkcjonuje w Dziale Administracji Obiektami KUL w Sekcji ds. Zarządzania Infrastrukturą Lokalową (pok. C-233).

Zajmujemy się obsługą konferencji w zakresie:

* kompletowania pełnej dokumentacji tj preliminarz budżetowy konferencji, karta zgłoszenia konferencji, karta uczestnika konferencji.
* rezerwacji i koordynacji terminów konferencji
* wynajmowania sal w ramach konferencji
* wystawiania faktur lub rachunków wewnętrznych za uczestnictwo w konferencjach
 
W celu uzyskania pw. informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 81 445-32-15
 

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora KUL z dnia 25 września 2020 roku (NR ROP-0101-281/2020) w przypadku organizacji konferencji lub innych wydarzeń w Uczelni lub pod jej patronatem organizator jest zobowiązany uzyskać zgodę Prorektora ds. misji i administracji na przeprowadzenie wydarzenia niezależnie od formy (stacjonarna, hybrydowa czy wyłącznie on-line). W związku z powyższym należy każdorazowo poprzez system zgłoszeń e-kul przesłać do Sekcji ds. Zarządzania Infrastrukturą Lokalową informację o uzyskanej zgodzie wraz z oświadczeniem organizatora wydarzenia (załącznik nr 3 w/w zarządzenia).

 

 

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona